+30 695 580 1394
Βέροια, Ημαθίας
Βέροια, Ημαθίας
+30 695 580 1394

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

33 μονάδες συνολικά
(17 ιδιόκτητα - 16 συνεργάτες)
Χωρητικότητα 33 ευρωπαλέτες
Εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης θερμοκρασίας και συσκευές εγγραφής
Θερμοκρασία μεταφοράς από - 28 ° C έως + 28 ° C

Ξέρουμε πώς να μεταφέρουμε εμπορεύματα, γιατί πρώτα μεταφέρουμε τα δικά μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει έναν στόλο 17 φορτηγών ψυγείων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε όλη την Κεντρική Ευρώπη (Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Πολωνία), ένα πρατήριο καυσίμων και ένα κέντρο logistics με θαλάμους ψύξης.

0

Υπάλληλοι

0

mm εγκαταστάσεις

0

Φορτία για το 2020