+30 695 580 1394
Βέροια, Ημαθίας
Βέροια, Ημαθίας
+30 695 580 1394

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και standards υγιεινής.

TRUSTED BY:

GRASP
GLOBAL G.A.P
ISO 22000
Growing

Step:1

Sorting

Step:2

Packaging

Step:3

Storage

Step:4

Quality Control

Step:5

Transportation

Step:6

Kαλλιέργεια
Kαλλιέργεια
Ομάδες αγροτών με συμβόλαια
Εποπτεία όλων των σταδίων καλλιέργειας.
Φύτευση νέων καινοτόμων ποικιλιών.
Αποκλειστικά υπεύθυνη ομάδα γεωπόνων.
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση
Η εταιρεία μας έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονα μηχανήματα διαλογής. Οι ηλεκτρονικοί βαθμονομητές ταξινομούν τα φρούτα ανά κατηγορία:
Μέγεθος
Ποιότητα
Χρώμα
Συσκευασία
Συσκευασία
Η συσκευασία των προϊόντων γίνεται σε συσκευασίες με το brand "Petras Fruits", η οποία είναι γνωστή στις παγκόσμιες αγορές από το 2003.

Αποθήκευση

Η αποθήκευση των φρούτων πραγματοποιείται σε 3 ιδιόκτητες ψυκτικές εγκαταστάσεις, συνολικής χωρητικότητας 7.000 τόνων.
Petras Group

Έλεγχος ποιότητας

Τι κάνουμε για να καταλήξουμε σε ένα χημικό και ασφαλές προϊόν για τον καταναλωτή:

Εργαστηριακές δοκιμές πριν από τη συλλογή και πριν τις φορτώσεις.
Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας
Σύστημα άμυνας τροφίμων
Σύστημα ιχνηλασιμότητας
Petras Group

Τελικό αποτέλεσμα

Παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας τροφίμων και standard υγιεινής.

Standard προϊόν
Δεν υπάρχουν αποκλίσεις σε κάθε παρτίδα.
Ασφάλεια τροφίμων
Διασφαλίζουμε ένα προϊόν υψηλής ασφάλειας και υγιεινής.
Υψηλή ποιότητα
Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε γευστικά προϊόντα στην αγορά.

TRUSTED BY:

GRASP
GLOBAL G.A.P
ISO 22000